PODSTAWA UMIESZCZENIA W DPS


Podstawa umieszczenia w DPS

W świetle obowiązujących przepisów decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.
Samą decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje natomiast starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej. O ile w placówce nie można w danym momencie umieścić osoby, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz informuje o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w jednostce. Pobyt w dps jest odpłatny i ponoszą go kolejno:
- mieszkaniec domu - nie więcej niż 70 proc. swojego dochodu,
- małżonek, zstępni przed wstępnymi, tzn. rodzina w linii prostej - dzieci płacą za rodziców, rodzice za dzieci, wnuki za dziadków z uwzględnieniem kryterium dochodowego zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, ma obowiązek ponoszenia odpłatności w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osobę skierowaną do domu pomocy społecznej i ewentualnie zobowiązaną do alimentacji rodzinę. Dokumenty niezbędne do umieszczenia w DPS kompletuje Ośrodek Pomocy Społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu klienta. 

Informacja wytworzona przez:
Barbara Popczyk , w dniu:  03‑11‑2008 09:47:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Spera , w dniu:  03‑11‑2008 09:47:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑03‑2020 09:44:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie