O NAS


O NAS

Dom Pomocy Społecznej w Zawierciu oddano do użytku I października 1974 r. Obecnie przebywa tu 162 stałych mieszkańców, psychicznie, przewekle chorych, Pod opieką 114 (110 etatów) pracowników.

Misją Domu Pomocy w Zawierciu jest stworzenie dla mieszkańców domu rodzinnego - wspólnoty ludzi, którzy swe relacje opierają na wzajemnej pomocy, życzliwości, szacunku, partnerstwie, zaufania I trosce. Motywem działań jest realizacja nadrzędnych wartości takich jak:
godność', niezależność, intymność, prywatność i poufność informacji. Respektowana jest indywidualność każdego mieszkańca, wnoszącego do Domu własne, niepowtarzalne wartości. Celem zatem jest wszechstronna i indywidualna pomoc w czynnościach codziennego życia, w zachowaniu samodzielności, umożliwieniu rozwoju osobowości, utrzymaniu kontaktów z rodzina, przyjaciółmi oraz integracja ze środowiskiem lokalnym.

Dom zapewnia pełny standard w zakresie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

W zakresie usług opiekuńczych Dom świadczy całkowitą, kompleksową, całodobowa opiekę nad mieszkańcem z zachowaniem poszanowania godności i intymności. Polegają one na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca oraz zakresu usług Dom organizuje zespoły opiekuńczo-terapeutyczne, składające się z pracowników domu. W jego skład wchodzą: pracownik I kontaktu, psycholog, pracownik socjalny, rehabilitant, instruktor terapii zajęciowej.

Do zadań zespołu należy opracowywanie indywidualnych planów wspierania mieszkańca oraz wspólna z mieszkańcem ich realizacja. Uwzględniają one zgodnie z wymogami pełną realizację potrzeb i oczekiwań mieszkańców, biorąc pod uwagę indywidualne predyspozycje i możliwości stanu psychofizycznego.

W ramach zabezpieczenia zdrowotnego Dom współpracuje z lekarzami I kontaktu, psychiatrą i innymi poradniami specjalistycznymi stosownie od potrzeb stanu zdrowia psychicznego i fizycznego mieszkańca.

Ponadto mieszkańcy mają możliwość korzystania z usług rehabilitacyjnych: masaży, ćwiczeń usprawniających i relaksujących.

Prowadzone są działania mające na celu poprawę i utrzymanie bliższych więzi emocjonalnych z rodzinami mieszkańców, pomagające nawiązywać systematyczny kontakt listowny i telefoniczny. Organizowane są profesjonalnie zaaranżowane spotkania rodzinne.

W polityce personalnej zwracano uwagę na staranny dobór oraz kultywowanie wzoru dobrego pracownika.

Informacja wytworzona przez:
Barbara Popczyk , w dniu:  03‑11‑2008 09:40:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Spera , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
09‑09‑2011 09:24:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive